Mail & Communication

Vi ser till att du når dina kunder på ett tryggt och effektivt sätt. 

Allt som du skickar ut till dina kunder och kontakter måste komma fram, oavsett om det är brev och paket eller marknadsföring och reklam. Det kan vi på PostNord hjälpa till med. Vi har lång erfarenhet av att se till att människor över hela Norden får sin post och sina beställningar på ett smidigt och effektivt sätt. Vi har ett unikt distributionsnät och besöker varje vardag alla hushåll och företag i Sverige och Danmark. Låt oss hjälpa dig, hela vägen från rådgivning till distribution.

Vad kan vi göra för dig?

Senast uppdaterad: 2014-11-27 11:10