Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2016 publiceras kl. 08.30  den 10 februari 2017.

Senast uppdaterad: 2016-10-28 09:49