Utestående obligationer

 

Lån

Nominellt belopp

Kupong

Förfaller

ISIN

Slutliga villkor

MTN

1,000 MSEK

3-month Stibor + 150 bp

20 Sep 2017

SE0004811099

Final terms 101

MTN

1,000 MSEK

3.125%

20 Sep 2017

SE0004811081

Final terms 102

MTN

400 MSEK

3-month Stibor + 125 bp

12 Jun 2019

SE0005249422

Final terms 105

MTN

550 MSEK

3-month Stibor + 85 bp

1 Apr 2019

SE0005851730

Final terms 106
Senast uppdaterad: 2016-12-06 16:21