Medarbetare och chefer

Under 2016 genomfördes en nordisk tävling mellan alla våra olika team inom PostNord. Team från Sverige, Norge och Danmark deltog och här är filmen om de sex vinnande teamen.

Hur vet du vad som förväntas av dig?

Vi har satt ord på våra förväntningar på dig i skrift, i tal och i dialog och de finns beskrivna i våra kriterier för ledarskap och medarbetarskap.

Tillsammans når vi våra mål

I vardagen fungerar det bäst om vi arbetar tillsammans. Därför har vi valt att arbeta i team, för att nå målen och skapa en bra arbetsdag. Vi når det vi vill genom att sätta mål. Våra chefer har målkontrakt och teamen har uppsatta mål, som visar vad vi kan förvänta oss av varandra. Genom dessa vet vi när vi gör saker på rätt sätt, men också hur vi kan bli bättre.

Verktygen ger liv åt dialogen

Vi är tydliga med våra förväntningar på varandra. Vi erbjuder varje medarbetare ett utvecklingssamtal om året. Vi genomför det vi kallar Management Planning, där vi tittar på chefers potential och prestation. Vi svarar på en årlig medarbetarundersökning, där såväl teamet som chefen utvärderas. Resultatet utgör underlag för dialog och utveckling.

Vilket team vinner? Om vår teamtävling

Under 2016 genomfördes för första gången en tävling inom PostNord, där team från Sverige, Norge och Danmark deltog. I tävlingen lyfte vi fram teman som kvalitet och mångfald, som vi gärna vill visa och förstärka i våra duktiga team.

Senast uppdaterad: 2017-09-29 16:09