Här kan du läsa om våra bloggare

Våra bloggare

Karin Rydh

Namn: Karin Rydh
Titel
: Projektledare
Arbetar med: Projektledare på PostNord Strålfors Driver olika implementationsprojekt till slutkunder för både digitala och fysiska tjänster.
Intressen: Digital Kommunikation, Sociala medier, Projektledning, Sociala nätverk, Träning och hälsa

Mattias Ahlqvist

Namn: Mattias Ahlqvist
Titel
: Pricing Manager
Arbetar med: Bidrar med stöd till produktägare och ledningsfunktioner, samt arbetar med strategisk prissättning.
Intressen: Infografik och delande av kunskap, simuleringar, analysverktyg & prissättning, samhällsbygge, ledarskap m.m.

Tina Ravn Ben-Ami

Namn: Tina Ravn Ben-Ami
Titel
: Nordic Business Developer
Arbejder med: I am working as a Nordic Business Developer with a main focus on strategic use and commercialization of information and data.
Interesser: Strategic Information Management, Digital Business Transformation, Customer Experience, Social science, IT, Strategy and Analysis

 Tina Østergaard

Navn: Tina Østergaard
Titel: HR Strateg
Arbejder med: Strategi, opbygning og indsatser indenfor employer branding, Integrere sociale medier i hverdagspraksis - internt og i employer branding, Strategisk ansvar for et teamorienteret organisationsprincip.
Mine interesser: team i organisationer, employer branding, sociale medier, mennesket, arbejdspladsen og forretningen i forandringer.

Daniel Morgenstern

Namn: Daniel Morgenstern
Titel: Chef Road Inrikes Öst (Sverige)
Arbetar med: Chef för transportledningen för rikstrafiken sverige, Line Haul samt Parti Öst.
Intressen: Logistik, Verksamhetsutveckling, Digital Kommunikation, Sociala medier, Projektledning, Sociala nätverk

Ulla Visfeldt

Navn: Ulla Visfeldt
Titel: Sales Development Manager
Arbejder med: Udvikling og tilpasning af PostNords salgsafdeling. Herunder salgsstrategi, nye salgsmetoder og værktøjer samt organisationstilpasninger. Desuden projekter i startup miljøet.
Mine interesser: Forandringsledelse og ”implementering i bud”, Salgsstrategi, Sales and Customer Excellence, Disruption og innovation, Startups

Thomas Fyrst

Navn: Thomas Fyrst
Titel: Marketingkoordinator & Velo Manager, Sales and Customer Excellence
Arbejder med: Ansvarlig for PostNord Velo. PostNord Danmarks nye erhvervscykelnetværk der samler midler ind til Julemærkefonden, Konceptudvikling af konferencer og seminarer
Mine interesser: Konceptudvikling, Konferencer, Events, Skabe værdi for kunderne 

Søren Vase

Navn: Søren Vase
Titel: Proceskonsulent – Sales Excellence
Arbejder med: Udvikling og implementering af processer og forretningsgange der berører Salg både internt og på tværs af organisationen. Projektledelse med fokus på initiativer der bl.a. støtter og udvikler salget af gods og logistikprodukter
Mine interesser: Forandringsledelse, Kulturforandring og organisationspsykologi, Udvikling og optimering, Logistikudvikling og tendenser i markedet/branchen 

Jenny Fagerstedt Boman

Namn: Jenny Fagerstedt Boman 
Titel: Head of IT Development
Arbetar med: Jag ansvarar för de 6 team som arbetar med IT utveckling på PostNord och det som driver mig är att IT ett område i konstant förändring och det finns alltid utrymme att lära sig något nytt. Det kan vara utmanande, men är aldrig tråkigt att arbeta inom IT.
Intressen: Ledarskap, Förändringsledning, InformationsTeknologi , Mobilitet  

Katrine Capion Kolstrup

Navn: Katrine Capion Kolstrup,
Titel: Udviklingskonsulent
Arbejder med: Jeg sidder i programledelsen for det transformationsprogram som pt kører i PostNord Danmark
Mine interesser: Transformation Management, Customer Experience Management og Change Management 

Björn Sånesson

Namn: Björn Sånesson
Titel: Produktionsutveckling PU Syd
Arbetar med:  PostNords prioriterade strategier, IPM. Integrerad Produktions Modell. Det handlar främst om att ta fram den bästa etableringspunkten är för vår produktion, distribution och våra kundmöten samt skapa förutsättningar för att ta fram synergier för effektiva transporter
Intressen: Produktionsprocesser och optimering av produktionsflöden, Ledarskap, Förändringsledning, Sociala Medier

Namn: Karl-Johan Engfors
Titel:
Account Manager
Arbetsområden:
 arbetar med komplex tjänsteförsäljning främst inom affärskommunikation för att utveckla befintliga affärer men också skapa nya affärer.
Intressen:
AI/biometri/sensorer, ny teknik, investeringar, affärsmannaskap, verksamhetsutveckling, träning och hälsa 

 

Namn: Vandana Sharma
Titel
: Produktionschef
Arbetsområden: Upplands Väsby / Produktion, Distribution av brev
Interessen: Gilla att jobba med personal och utveckling. Jobba med nya saker som till exempel digitalisering för öka effektivisering  i verksamheten. 

Till medarbetarbloggen

Senast uppdaterad: 2016-12-22 11:23