E-handeln i Norden och Europa

E-handeln utvecklas starkt och har blivit en självklar del av vardagen för de flesta nordbor. PostNord följer e-handelns utveckling i Sverige, i övriga Norden och i Europa och publicerar löpande ett antal rapporter som beskriver e-handelns utveckling.

E-handeln i Europa 2016

Om rapporterna

E-handeln i Europa – vår årliga rapport om e-handeln i Europa.

E-handeln i Norden – vi följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje  kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för.

E-barometern - vi följer, i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. e-barometern publiceras en gång per kvartal på www.postnord.se.

Senast uppdaterad: 2016-09-27 09:30