E-handeln i Norden och Europa

Den nordiska e-handeln utvecklas starkt och har blivit en självklar del av vardagen för de flesta nordbor. PostNord följer e-handelns utveckling i Sverige och i övriga Norden och publicerar löpande ett antal rapporter som beskriver e-handelns utveckling.

E-barometern 2015

Om rapporterna

E-handeln i Norden – PostNord följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje  kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för.

E-barometern - PostNord följer, i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal på www.postnord.se.

Senast uppdaterad: 2016-04-14 09:59