<_Bind_pageid />

Bæredygtighedsrapport

I spidsen for bæredygtig udvikling i branchen

Som den førende kommunikations- og logistikvirksomhed i Norden har vi et stort ansvar. Vores virksomhed er baseret på transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Det er vores langsigtede målsætning at reducere koncernens CO2-udledning med 40% mellem 2009 og 2020.

Vi udfører de befordringspligtige posttjenester i Danmark og Sverige. Tilgængelighed har stor betydning vores kunder og dermed også for os. Vi fortsætter med at udvikle vores netværk af udleveringssteder, som allerede i dag er det største i Norden.

Vi udfordres af de forandringer, som sker i branchen. Vores plan for de nærmeste år er at tilføre virksomheden forbedret effektivitet og lønsomhed for dermed at muliggøre en fortsat god service og udvikling af kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse. Som en af Nordens største arbejdsgivere er det vores hensigt fortsat at tage et socialt ansvar for vores medarbejdere. En god dialog med nøgleinteressenter er en forudsætning for, at PostNord fortsat skal kunne skabe værdi for kunder, ejere, medarbejdere og øvrige interessenter.

Om rapporten

Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s (GRI) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, version 3,0, niveau C+. Bæredygtighedsrapporten blev vedtaget af PostNords bestyrelse den 22. februar 2012. Ernst & Young AB har foretaget review af PostNords bæredygtighedsrapport 2011 og bekræftet, at rapporten er aflagt i overensstemmelse med Global Reporting Initiative, niveau C+. En krydsreferencetabel udarbejdet af GRI findes på koncernens website.