<_Bind_pageid />

Note 10 Skat

SEK mio. 2011 2010
Aktuel skat
-114 -200
Udskudt skat

Ændringer, udskudt skat på materielle aktiver -100 52
Midlertidige forskelle i balanceposter -358 -12
Ændringer, udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud 126 -157
I alt -332 -117
I alt skat -446 -317

2011 2010
Afstemning af effektiv skattesats % SEK mio. % SEK mio.
Resultat før skat
26,3 1.671 26,3 1.348
Skat iflg. gældende skattesats for moderselskabet
-439
-354
Ikke-fradragsberettigede omkostninger
-22
-34
Ikke-skattepligtige indtægter
44
38
Skat, som vedrører tidligere år


16
Nedskrivning af tidligere aktiverede, uudnyttede skattemæssigt underskud
-25

Effekt af ændrede skattesatser i udenlandske selskaber
1
-5
Andet
-5
22
I alt
-446
-317

Ikke-aktiverede, uudnyttede skattemæssige underskud vedrører primært aktiviteter i udlandet.