<_Bind_pageid />

Note 11 Andele i associerede virksomheder og joint ventures

Andele i associerede virksomheder

Post Danmark ejede ved regnskabsårets udgang kapitalandele i den associerede virksomhed e-Boks A/S til en værdi af SEK 88 mio (95 mio.). Selskabet e-Boks A/S har hovedsæde i Ballerup, Danmark, og ejes 50%.

Den 18. maj erhvervede Post Danmark A/S 50% af aktierne i Spot A/S for SEK 8 mio. Ved årets udgang er værdien af kapitalandelene i den associerede virksomhed opgjort til SEK 1 mio. Virksomheden blev etableret i København i slutningen af 2009 og er et samarbejde mellem Breve Danmark og JP-Politiken. Selskabet sælger målgruppeorienteret markedsføring til sine kunder og har fem ansatte.

Andele i joint ventures

Strålfors Tandsbyn AB ejer 50% af selskabet Tand 2:103 Fastighets AB i Östersund, Sverige. Den regnskabsmæssige værdi i PostNord var ved årets udgang SEK 0,5 mio. (1 mio.).