<_Bind_pageid />

Note 18 Varebeholdninger

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Handelsvarer mm. 125 190
Råvarer 93 85
I alt 218 275

Størstedelen af de råvarer og handelsvarer, som er på varelager, findes hos forretningsområdet Strålfors.

Nedskrivning af lager har i 2011 udgjort SEK 0 mio. (1 mio.). Omkostningerne for solgte varer har i 2011 udgjort SEK 1 192 mio. (1 306 mio.).