<_Bind_pageid />

Note 19 Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg indregnes under hensyntagen til de konstaterede kundetab på SEK 33 mio. (21 mio.). De forventede kundetab udgjorde SEK -13 mio. (23 mio.). For en beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling henvises til note 1, Regnskabspraksis. Hvad angår risikostyring samt aldersanalyse af forfaldne, men ikke nedskrevne tilgodehavender fra salg, henvises til note 29, Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter.