<_Bind_pageid />

Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Tilgodehavende renteindtægter 8
Tilgodehavende portoudgifter 115 123
Forudbetalt leje 264 227
Forudbetalte forsikringspræmier 4 1
Forudbetalt løn 175 203
Terminalafgifter 265 496
Valutaterminskontrakter 14 4
Andre poster 360 212
Ultimobalance 1.205 1.266