<_Bind_pageid />

Note 22 Rentebærende forpligtelser

SEK mio. 31 dec 2011 31 dec 2010
Langfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til kreditforeninger 799 802
Finansiel leasing 52 108
Andre langfristede forpligtelser 134 137
Ultimobalance
985 1.047
Kortfristede rentebærende forpligtelser

Gæld til kreditforeninger 7 321
Udnyttet kassekredit
20
Gæld i forbindelse med betalingstransaktioner 56 19
Finansiel leasing 50 47
Ultimobalance 113 407

Se note 29, Finansiel risikostyring og finansielle instrumenter.