<_Bind_pageid />

Note 27 Investeringsforpligtelser

Pr. 31. december 2011 havde PostNord-koncernen indgået aftaler om anskaffelse af materielle aktiver. Beløbet udgjorde SEK 379 mio. (356 mio.) og omfattede primært sorteringsudstyr og køretøjer.