<_Bind_pageid />

Note 3 Indtægternes fordeling

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består primært af udbud af tjenesteydelser

Andre driftsindtægter

SEK mio. 2011 2010
Lejeindtægter 41 62
Forsikringsydelser 6 3
Provisionsindtægter
1
Kapitalgevinster, bygninger 2
Kapitalgevinster, maskiner og inventar 5 20
Kapitalgevinster, aktier 79
Kapitalgevinster, driftstilgodehavender/-forpligtelser 4
Valutakursgevinster 16 34
Andet 121 169
I alt 274 289