<_Bind_pageid />

Note 32 Efterfølgende begivenheder

Den 4. januar 2012 solgte koncernen de 100% ejede datterselskaber HIT Starintex BV i Holland og HIT Belgium SA til Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG. Dette er et led i strategien med at fokusere på logistikstrømmen til, fra og inden for Norden.

Den 16. januar 2012 indgik Strålfors aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark om håndtering af fysiske breve og elektroniske forsendelser fra stat, regioner og kommuner. Aftalen løber over fire år, og værdien anslås at ligge på DKK 500 mio.

Den 7. februar 2012 udtrådte bestyrelsesmedlem Richard Reinius af PostNords bestyrelse.