<_Bind_pageid />

Note 6 Andre omkostninger

SEK mio. 2011 2010
Lokaleomkostninger 2.134 2.236
Hensættelser1) 68 323
Terminalafgifter 1.051 1.072
Omkostninger, varer og materialer 1.279 1.617
Indkøbte IT-ressourcer 1.524 1.463
Aktiveret arbejde for egen regning, IT -236 -138
Andet 4.031 4.164
I alt 9.851 10.737

1) Af totala hensættelser på SEK 68 mio. vedrører SEK 269 mio. Hensættelser og SEK -201 mio. tilbageførsler af uafhentede hensættelser. Se desuden note 24, Andre hensættelser, fodnote 1.