<_Bind_pageid />

Note 7 Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer

SEK mio. 2011 2010
Lovpligtig revision

Ernst & Young 10 12
PWC 2 2
I alt
12 14
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

Ernst & Young
1
PWC 1 1
I alt
1 2
Skatterådgivning

Ernst & Young
1
PWC 1 1
I alt
1 2
Andre ydelser

Ernst & Young 8 1
PWC 2 2
I alt 10 3

Som lovpligtig revision anses gennemgang af årsrapporten og bogføringen samt bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning, andre arbejdsopgaver, som det tilkommer virksomhedens revisor at udføre, samt rådgivning og andre former for bistand, som kræves på baggrund af observationer i forbindelse med en sådan gennemgang eller udførelse af andre sådanne arbejdsopgaver. Alt andet er andre opgaver.