<_Bind_pageid />

Note 8 Af- og nedskrivninger

SEK mio. 2011 2010
Afskrivninger

Licenser, varemærker, kundeforhold og lignende aktiver 148 177
Ibrugtagne udviklingsarbejder 178 219
Grunde og bygninger 155 185
Maskiner og inventar 1.176 1.249
I alt
1.657 1.830
Nedskrivninger

Licenser, varemærker, kundeforhold og lignende aktiver
77
Maskiner og inventar
10
Aktiver med salg for øje 9
I alt 9 87