<_Bind_pageid />

Moderselskabets egenkapitalopgørelse


Bunden egenkapital
Fri egenkapital
SEK mio. Aktiekapital¹ Overkursfond
Overført resultat inkl. årets resultat I alt
Primo egenkapital, 1 jan 2010 2.000 10.141
2.032 14.173
Modtagne koncernbidrag


75 75
Skat af modtagne koncernbidrag


-20 -20
I alt, formueændringer indregnet direkte på egenkapitalen, ekskl. transaktioner med selskabets ejere


55 55
Årets resultat


956 956
I alt, formueændringer, ekskl. transaktioner med selskabets ejere


1.011 1.011
Udbytte


-1.440 -1.440
Ultimo egenkapital, 31 dec 2010

2.000 10.141


1.603

13.744

Primo egenkapital, 1 jan 2011

2.000 10.141


1.603

13.744

Årets resultat


990 990
I alt, formueændringer indregnet direkte på egenkapitalen, ekskl. transaktioner med selskabets ejere


990 990
Udbytte


-1.000 -1.000
Ultimo egenkapital, 31 dec 2011 2.000 10.141
1.593 13.734

¹ Antallet af aktier er 2.000.000.001 stk., og den nominelle værdi pr. aktie er SEK 1.