<_Bind_pageid />

Aktiekapital

Ejerskab og aktiekapital

PostNord AB ejes 60% af den svenske stat og 40% af den danske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem den danske stat og den svenske stat. Det danske Transportministerium repræsenterer den danske stats aktier, og det svenske Finansdepartementet repræsenterer den svenske stats aktier på generalforsamlinger i PostNord AB. De to parter indstiller på generalforsamlinger hver især fire medlemmer til bestyrelsen i PostNord. Ejerforholdet er reguleret i en aktionæraftale mellem de to stater.

Aktiekapitalen i PostNord udgør SEK 2.000 mio., fordelt på 2.000.000.001 aktier med 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier. Hver aktie repræsenterer en nominel værdi på SEK 1 og giver ret til udbytte. A-aktierne giver ret til en stemme pr. aktie, og B-aktierne giver ret til 1/10 stemme pr. aktie.

Udlodning af og forslag til udbytte

Der blev i 2011 udloddet et udbytte på i alt SEK 1.000 mio., svarende til SEK 0,50 pr. aktie. Udlodningen svarede til 97% af årets resultat for 2010.

Resultatet pr. aktie, før og efter udvanding, udgjorde i 2011 SEK 0,61 (0,51). Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på SEK 368 mio., hvilket svarer til SEK 0,18 pr. aktie eller 30% af årets resultat.

Finanskalender 2011

  • Ordinær generalforsamling – 20. april 2012 kl. 11.00
  • Delårsrapport januar-marts 2012 – 10. maj 2012
  • Delårsrapport januar-juni 2012 – 29. august 2012
  • Delårsrapport januar-september 2012 – 7. november 2012

Information om PostNords ordinære generalforsamling findes i rapporten om god selskabsledelse.