<_Bind_pageid />

Flerårig oversigt


Pro forma


SEK mio., hvis ikke andet er angivet 2008 2009
2010 2011
Koncernen
Nettoomsætning 45.810 44.633
41.669 39.466
Andre driftsindtægter 586 249
289 274
Driftsomkostninger 43.454 44.605
40.589 38.167
Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA 4.777 2.298
3.292 3.237
Driftsresultat, EBIT 2.946 284
1.375 1.571
Resultat før skat 3.640 2.439 1) 1.348 1.671
Periodens resultat 2.749 2.414 1) 1.031 1.225
EBITDA-margin, % 10,3 5,1
7,8 8,1
EBITDA-margin, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 10,6 7,6
8,6 8,4
EBIT-margin/overskudsgrad, % 6,3 0,6
3,3 4,0
EBIT-margin/overskudsgrad, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 6,7 3,2
4,2 4,2
Nettogæld


-728 578
Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 27 20 1) 8 10
Soliditetsgrad, ultimo perioden, % 39 45
46 47
Gennemsnitligt antal ansatte 51.783 47.625
44.060 41.714
Breve Danmark
Nettoomsætning 12.727 13.094
10.882 9.347
Brev
9.289
7.607 6.502
Reklamer og aviser/blade
2.546
2.211 1.890
Andet
1.259
1.064 955
Andre driftsindtægter 1.648 1.592
1.816 1.685
Driftsresultat, EBIT 1.197 444
641 355
Overskudsgrad, % 8,3 3,0
5,0 3,2
Gennemsnitligt antal ansatte 17.649 16.320
15.187 13.766
Mængder, mio. producerede enheder
A-post
680
602 411
B-post og C-post
305
283 366
Meddelande Sverige
Nettoomsætning 16.574 15.794
15.554 15.220
Brev
8.817
8.571 8.142
Reklamer og aviser/blade
4.639
4.670 4.699
Andet
2.338
2.313 2.379
Andre driftsindtægter 842 728
711 731
Driftsresultat, EBIT 967 397
879 890
Overskudsgrad, % 5,6 2,4
5,4 5,6
Gennemsnitligt antal ansatte 21.937 20.197
19.010 18.311
Mængder, mio. producerede enheder
A-post 1.237 1.088
1.045 980
B-post 1.245 1.245
1.266 1.251
Logistik
Nettoomsætning 12.850 12.673
12.423 12.450
Pakke6.382
Solutions (tungere gods og integrerede løsninger)2.830
Andre logistikløsninger (stykgods mm.)3.238
Andre driftsindtægter 1.457 1.360
1.299 1.317
Driftsresultat, EBIT 100 -158
139 269
Overskudsgrad, % 0,7 neg
1,0 2,0
Gennemsnitligt antal ansatte 7.416 7.010
6.275 6.381
Mængder, mio. producerede enheder
Pakke


101 98
Strålfors
Nettoomsætning 4.032 3.762
3.391 3.048
Information Logistics
2.987
2.819 2.728
Identification Solutions
582
572 320
Supplies
193


Andre driftsindtægter 96 25
28 18
Driftsresultat, EBIT -3 -351
-170 -76
Overskudsgrad, % neg neg
neg neg
Gennemsnitligt antal ansatte 2.365 2.324
2.206 1.921

1) Inkl. kapitalgevinst på SEK 2.002 mio. fra salget af Post Danmark A/S' andel i belgiske bpost (det tidligere De Post-La Poste) i juli 2009.