<_Bind_pageid />

Forretningsvirksomheder

Forretningsområdet Breve Danmark

Breve Danmark leverer distributionsløsninger til det danske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med breve, direct mail og aviser/blade, facility management-tjenester samt ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet.

Andel af ekstern nettoomsætning

Forretningsområdet Meddelande Sverige

Meddelande Sverige leverer distributionsløsninger til det svenske kommunikationsmarked. Forretningsområdet tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med breve, direct mail og aviser/blade, ind- og udlevering af pakker på privatmarkedet og andre distributionstjenester.

Forretningsområdet Logistik

PostNord er gennem forretningsområdet Logistik en førende aktør på det nordiske logistikmarked og tilbyder et komplet nordisk distributionsnetværk. Forretningsområdet har aktiviteter inden for pakker, paller og stykgods og desuden i forbindelse med bud- og kurertjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af varepartier.

Strålfors

Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenesteydelser og produkter til effektiv erhvervskommunikation. Strålfors er en førende aktør på sit område i Norden. .Virksomheden har aktiviteter i Norden samt en række andre europæiske lande.