<_Bind_pageid />

Fremskridt 2011

 • Udarbejdelse af ny koncernstrategi, udnævnelse af ny koncernledelse og direktion samt etablering af nye styreformer i koncernen.
 • Iværksættelse af et effektiviseringsprogram på SEK 1 mia. i reducerede administrative omkostninger frem til udgangen af 2012.
 • Vellykket håndtering af de kraftige fald i brevmængderne i året: koncernens overskudsgrad steg til 4%.
 • Fortsat integration i koncernen: implementering af en koncernfælles frimærkevirksomhed og IT-virksomhed.
 • Styrkelse af nettet af postbutikker (ombud) i Sverige gennem nye aftaler med dagligvarehandlen samt gennemførelse af andre ændringer i produktionsstrukturen.
 • Implementering af omfattende sortimentsændringer i Danmark efter vedtagelse af ny postlov.
 • Iværksat etablering af ny terminalstruktur i Sverige.

Nettoomsætning og overskudsgrad

Resultat pr. aktie og udbytte

 • Forbedret leveringskvalitet for breve og pakker.
 • Stigende omsætning og gennemførelse af en række supplerende erhvervelser på forretningsområdet Logistik i Sverige og Norge.
 • Fortsat styrkelse af logistiksortimentet i Norden – etablering af en fællesnordisk pakke- og palletjeneste og yderligere 122 udleveringssteder.
 • Rendyrkning af Strålfors’ virksomhed – salg af divisionen Identification Solutions.
 • CO2-udslippet faldt med 7% i året.
 • Udbytte til aktionærerne i størrelsesordenen SEK 1 mia.

Brevmængder

Leveringskvalitet