<_Bind_pageid />

Investeringer i langfristede aktiver

Koncernens investeringer i langfristede aktiver udgjorde i 2011 SEK 1.957 mio. (1.277 mio.). Se desuden note 4: Segment-rapportering. Stigningen vedrører primært investeringer i materielle langfristede aktiver på SEK 1.670 mio. (1.050 mio.).

Investeringer i langfristede aktiver i Breve Danmark udgjorde i perioden SEK 519 mio. (519 mio.). Investeringerne skete primært i køretøjer, sorteringsmaskiner, transportstyringssystemer, indkøb af postautomater samt elcykler.

Investeringer i Meddelande Sverige udgjorde 273 mio. (122) og vedrørte primært investeringer i nettet af postbutikker (lokaler og indretning), maskininvesteringer og lokalejusteringer.

Logistik har i perioden investeret SEK 368 mio. (183 mio.) i langfristede aktiver. Investeringerne omhandler især køretøjer, containere, ny nordisk mobilplatform- og pda-løsning samt etableringsomkostninger til ny terminalstruktur i Norrland i Sverige.

Årets investeringer i Strålfors, SEK 156 mio. (169 mio.), omfatter primært normale, løbende udskiftningsinvesteringer, aktiverede udgifter til software samt erhvervelse af kundebase.

I Segmentet Øvrigt og elimineringer indgik investeringer i størrelsesordenen SEK 641 mio. (284 mio.) i 2011. Investeringerne omhandlede især anlæg i forbindelse med etablering af de nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg, køretøjer til produktionen samt aktiveringer af udviklingsudgifter til integration af fælles IT-løsninger.

Investeringer i langfristede aktiver