<_Bind_pageid />

Koncernledelse

Bestyrelsen udpeger og afskediger den administrerende direktør. Koncernledelsen bistår den administrerende direktør og udpeges af den administrerende direktør. Den administrerende direktør leder koncernledelsens og direktionens arbejde. Den administrerende direktør er ansvarlig for den løbende forvaltning af selskabet og koncernen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Forholdet mellem bestyrelse og den administrerende direktør er fastlagt i forretningsordenen og instruksen til den administrerende direktør. Lars Idermark har været administrerende direktør og koncernchef for PostNord siden den 1. marts 2011.

I 3. kvartal 2011 gennemførtes ændringer i koncernens ledelsesstruktur med det formål at øge styrbarheden og fokus på resultatet. To koncernfunktioner er blevet afviklet. Der er etableret en stilling som viceadministrerende direktør og vicekoncernchef, ligesom der er oprettet en stilling som chef for koncernstrategi. Desuden er der etableret en enhed for Produktionsudvikling inklusive Koncernsupport & Shared Services.

Derudover er der nedsat en særskilt direktion, som skal have særligt fokus på at træffe beslutninger om og prioritere strategiske virksomhedskritiske anliggender, sikre gennemførelsen af vedtagne forretningsstrategier samt identificere, iværksætte og følge op på forretningskritiske koncerninitiativer.

PostNords direktion og koncernledelse har et fælles ansvar for at sikre, at koncernens virksomhed udvikles optimalt og i overensstemmelse med den kurs, som er udstukket af koncernbestyrelsen.

PostNords direktion består af:

 • Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef
 • K.B. Pedersen, viceadministrerende direktør og vicekoncernchef
 • Mats Lönnqvist, viceadministrerende direktør og CFO
 • Palle Juliussen, HR-direktør og chefjurist
 • Chef for Koncernstrategi (rekrutteret)

Efter gennemførelsen af disse ændringer består PostNords koncernledelse af følgende:

 • Direktionen
 • Andreas Falkenmark, chef for forretningsområdet Meddelande Sverige
 • Finn Hansen, chef for forretningsområdet Breve Danmark
 • Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområdet Logistik
 • Per Samuelson, chef for Strålfors
 • Johanna Allert, chef for Produktionsudvikling inklusive Koncernsupport & Shared Services
 • Per Mossberg, kommunikationsdirektør
 • Joss Delissen, CIO

PostNords koncernledelse

 • Lars Idermark

  Lars Idermark

  Født: 1957.

  Master of Business Administration.

  Administrerende direktør og koncernchef siden 2011.

  Tidligere administrerende direktør og koncernchef i KF, administrerende direktør i Andra AP-fonden, viceadministrerende direktør, stedfortrædende administrerende direktør og koncernchef i FöreningsSparbanken AB/Swed-bank samt økonomi- og finansdirektør og viceadministrerende direktør i Föreningsbanken AB, administrerende direktør og koncernchef i LRF Holding AB.

  Bestyrelsesformand i Swedbank AB. Bestyrelsesmedlem i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

 • K. B. Pedersen

  K. B. Pedersen

  Født: 1948.

  Uddannet hos Post- & Telegrafvæsenet i Danmark.

  Viceadministrerende direktør og vicekoncernchef siden 2011. Medlem af direktionen. Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere viceadministrerende direktør og chef for koncernfunktionen Produktionsudvikling. Tidligere viceadministrerende direktør i Post Danmark A/S samt vicedirektør i P&T.

  Bestyrelsesmedlem i De Post-La Poste, Belgien, samt i e-Boks A/S.

 • Mats Lönnqvist

  Mats Lönnqvist

  Født: 1954.

  Civiløkonom.

  Viceadministrerende direktør og CFO siden november 2011. Medlem af direktionen. Medlem af koncernledelsen siden 2011.

  Tidligere viceadministrerende direktør og CFO i SAS, CFO i Eniro, senior investment manager i Ratos, vice-administrerende direktør og CFO i Esselte, viceadministrerende direktør og CFO i Biacore samt CFO i Securum.

  Bestyrelsesformand i Intellecta AB samt Relacom AB, bestyrelsesmedlem i Biolin Scientific AB, Camfil AB, Spendrups Bryggeri AB, Østasiatiske Kompagni A/S, Bordsjö Skogar AB, Oracon AB med flere.

   

 • Joss Delissen

  Joss Delissen

  Født: 1963.

  Civiløkonom.

  Chief Information Officer siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere CIO i Posten AB samt forskellige stillinger i Unilever, senest Director Solutions Architecture.

 • Andreas Falkenmark

  Andreas Falkenmark

  Født: 1955.

  Cand.jur.

  Chef for forretningsområdet Meddelande Sverige siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere administrerende direktør i Posten Meddelande AB, admini-strerende direktør i NK Förvaltnings AB, administrerende direktør i Duka AB, administrerende direktør i Coop Sverige AB, administrerende direktør i Observer Northern Europe.

   

 • Finn Hansen

  Finn Hansen

  Født: 1956.

  Cand.scient.

  Chef for forretningsområdet Breve Danmark siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere vicedirektør for Distribution, vicedirektør i Brevproduktion og Transport samt forskellige ledelsesposter i Post Danmark A/S.

 • Johanna Allert

  Johanna Allert

  Født: 1975.

  Civilingeniør.

  Chef for Produktionsudvikling inklusive Koncernsupport & Shared Services siden 2011.

  Medlem af koncernledelsen siden 2011.

  Tidligere chef for udvikling, koncernfunktionen Produktionsudvikling.

 • Palle Juliussen

  Palle Juliussen

  Født: 1948.

  Cand.jur.

  HR-direktør og chef for Juridiske forhold siden 2011.

  Medlem af direktionen. Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere medlem af Post Danmark A/S’ direktion med HR som ansvarsområde samt direktør i Tele Danmark.

 • Per Mossberg

  Per Mossberg

  Født: 1953.

  Økonom.

  Kommunikationsdirektør siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere kommunikationsdirektør i Posten AB, partner i JKL AB, kommunikationsdirektør i Telia AB, informationsdirektør i Trygg-Hansa SPP AB, Nobel Industrier og Bofors AB samt administrerende direktør i Näringslivets EU-fakta og Näringslivets Ekonomifakta.

 • Henrik Höjsgaard

  Henrik Höjsgaard

  Født: 1965.

  Økonomistudier.

  Chef for forretningsområdet Logistik siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere administrerende direktør for Posten Logistik AB, skibsmægler i Danmark, Storbritannien og Hong Kong, chef for TNT International Express i Danmark, administrerende direktør i TNT International Express i Sverige, administrerende direktør og koncernchef i Busslink i Sverige AB samt administrerende direktør i Keolis Nordic AB.

 • Per Samuelsson

  Per Samuelson

  Født: 1957.

  Civiløkonom.

  Chef for Strålfors siden 2009.

  Medlem af koncernledelsen siden 2009.

  Tidligere administrerende direktør i Strålfors AB, underviser ved HHS og IFL, forskellige stillinger i Perstorps- og PLM-koncernerne, senest divisionschef i PLM’s koncernledelse.

  Bestyrelsesformand i BTJ Group AB. Bestyrelsesmedlem i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt i Aniagra.