<_Bind_pageid />

Moderselskabet og fordelning af overskud

Moderselskabet, som tog navneændring til PostNord AB den 17. maj 2011, har drevet meget begrænset virksomhed og havde pr. 31. december to ansatte, den administrerende direktør-
/koncernchefen og koncernens CFO. Den nuværende koncernchef tiltrådte den 1. marts 2011 og CFO’en den 1. november 2011. Der er ikke indregnet en nettoomsætning for året. Driftsomkostningerne udgjorde SEK 29 mio. (18 mio.) og de finansielle poster SEK 1.007 mio. (958 mio.). Resultatet før skat udgjorde SEK 990 mio. (940 mio.) og resultatet efter skat SEK 990 mio. (956 mio.). Der er ikke indregnet likvide midler, og der er ikke foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver.

Indstilling om fordeling af overskud

Bestyrelsen indstiller, at overskuddet disponeres på følgende måde:

SEK
Udbytte: 2.000.000.001 aktier à SEK 0,184 pr. aktie 368.000.000
Overføres til næste års regnskab 1.225.106.406
I alt 1.593.106.406