<_Bind_pageid />

Revisorer

Ernst & Young AB er udpeget som revisorer med autoriseret revisor Lars Träff som ledende revisionspartner. Revisorerne holder møde med bestyrelsen mindst én gang årligt og deltager desuden ved et antal møder i revisionsudvalget. Bestyrelsen har i 2011 haft møde med revisorerne ved et bestyrelsesmøde. Medlemmerne af bestyrelsen har i denne forbindelse haft mulighed for at stille spørgsmål til revisorerne.

Se desuden noten Honorar og omkostningsgodtgørelse til revisorer.