<_Bind_pageid />

Udvikling i forhold til mål 2011

PostNords virksomhed er i 2011 blevet styret med henblik på at skabe en balance mellem forskellige nøgletal. Målbillede tager udgangspunkt i PostNords mission og vision og omfatter målsætninger for koncernens vigtigste interessenter.

Resultat i forhold til mål

Målområde og nøgletal Målsætning 2011¹) Resultat 2011 Resultat 2010
Kunder
Kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder.
Kundeværdi
70 70
Corporate image, TRIM-indeks
34 28
Miljø og kvalitet
Kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. Reduktion af virksomhedens klimapåvirkning
Udslip, CO2 Reducere med 40% frem til 2020, med basisår 2009 340.1872) ton 364.1612) ton
Leveringskvalitet, A-breve, koncernen 95,0% 94,5% n/a3
Leveringskvalitet, pakker, Sverige 97,5% 97,5% 96,6%
Leveringskvalitet, pakker, Danmark 97,5% 97,9% 97,1%
Medarbejdere
En attraktiv og udviklende arbejdsplads med engagerede, motiverede og sunde medarbejdere samt dygtige ledere
Medarbejderindeks, MIX Øge medarbejderengagementet 57 n/a3)
Lederskabsindeks, LIX Øge lederskabsindekset 59 n/a3)
Sygefravær Reducere sygefraværet 5,0% 5,1%
Ejernes mål
Beslutning på den ordinære generalforsamling om koncernens udvikling
Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning på 10% i løbet af en konjunkturcyklus 10% 8%
Soliditetsgrad Soliditetsgrad på mindst 35% 47% 46%
Udbytte/årets resultat Mindst 40% af årets resultat skal udloddes til ejerne 30%4) 97%

1 ) Målsætninger indregnes for visse måltal. Vedrører 2011, hvis ikke anden periode er angivet.

2 ) Tallene inkluderer Norden samt Strålfors’ aktiviteter uden for Norden. En række danske virksomheder er medtaget for første gang, og derfor er også tallet for 2010 justeret med henblik på at give sammenlignelighed.

3) Sammenligningstal er ikke tilgængelige på grund af ændrede målemetoder.

4 ) Bestyrelsens forslag.

Andre målsætninger

Det blev i forbindelse med sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S vurderet, at den nye koncern kunne generere omkostningssynergier – inden for bl.a. indkøb, administration og IT – i størrelsesordenen ca. SEK 1 mia. Synergieffekterne er gennemført planmæssigt i 2011.

Det var desuden PostNords ambition, at logistikvirksomheden skulle vokse hurtigere end markedet for logistiktjenester i Norden. Det var PostNords vurdering på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten, at omsætningen på det nordiske logistikmarked er steget i takt med BNP-udviklingen i regionen i 2011. Nettoomsætningen for PostNords logistikvirksomhed var uændret i 2011.

PostNord har i 2011 udviklet en ny koncernstrategi for perioden frem til 2015. Læs mere i afsnittet Strategi og mål.