<_Bind_pageid />

Vores virksomhed

Vi har foretaget en lang rejse – og den fortsætter

Aldrig tidligere har vilkårene ændret sig så hastigt og så grundlæggende for postbranchen som inden for de sidste 10-15 år. Øget digitalisering og liberalisering har haft betydning for postvirksomheder overalt i verden.

Få andre branchevirksomheder har gennemgået lige så store forandringer som Posten AB og Post Danmark A/S i denne periode. Fra en tilværelse som to nationale postvirksomheder på monopolistiske markeder til en international virksomhed, som tilbyder kommunikations- og logistikløsninger på et marked præget af kraftig konkurrence.

Med en personalestyrke, som er mindre i dag end før sammenlægningen, men med kvalitetsniveauer, som fortsat ligger i verdensklasse, fremstår PostNord i dag som en mere effektiv, mere konkurrencedygtig og mere forretningsmæssig virksomhed. Virksomhederne har bevæget sig tættere på langt de fleste kunder og modtagere, og tilgængeligheden til tjenesteydelserne er blevet betydeligt større.

Vi har begivet os ud på en rejse for vores virksomhed. PostNord påvirkes af et paradigmeskifte, som fører til øget international handel og øgede transporter af varer, samtidig med at brevmængderne falder i lyset af et stigende antal alternativer på kommunikationsområdet. Denne strukturelle forandring har radikalt ændret forudsætningerne for koncernens forretning, og den vil fortsætte i fremtiden. Det er en forandring, som udfordrer PostNord, men som samtidig skaber nye muligheder for koncernen.

Regionerne – og ikke nationerne – vil få stadig større betydning for handlen i fremtiden. Det gælder ikke mindst i Norden. Norden er attraktiv som marked og handelsplads, og PostNord indtager en stærk position på sine områder i vores region. Med tyngdepunkt i en voksende og konkurrencedygtig logistikvirksomhed og med styrker som pålidelighed, forretningsmæssighed og miljørigtig adfærd skal PostNord hele tiden være kundernes foretrukne valg, når noget skal sendes til, fra og inden for Norden.


Brancheførende i Norden med Europas mest tilgængelige posttjeneste

PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til virksomheder, organisationer og private i Norden. PostNord skal være det naturlige førstevalg, når noget skal sendes til, fra og inden for Norden.

PostNord er:

Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden

PostNord tilbyder en række tjenesteydelser, som giver virksomhederne mulighed for at kommunikere enklere og mere effektivt med sine kunder i form af fakturaer, salgsbreve eller kontoudtog som fysiske breve eller e-mail eller en kombination heraf.

Koncernen tilbyder tjenesteydelser i hele kommunikationskæden, fra analyse og databehandling, via print, kuvertering og frankering af forsendelser, til fysisk distribution gennem netværkene i Sverige, Danmark og den øvrige verden samt elektronisk distribution.

Hele Danmarks og Sveriges post

PostNord er hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed og fungerer som postoperatør i disse lande under varemærkerne Post Danmark og Posten.

PostNord er desuden en af Europas mest moderne postvirksomheder med kvalitetsniveauer for leverance, som er i verdensklasse.

Med det omfattende servicenetværk med en lang række servicesteder i Norden, tjenesteydelser inden for distribution helt til døren og tjenester, som er tilgængelige på internettet, tilbyder koncernen virksomheder, myndigheder og private i Danmark og Sverige den mest tilgængelige posttjeneste i Europa.

Blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden

Direct mail er en af de mest effektive måder for virksomhederne at finde nye kunder samt fastholde og videreudvikle eksisterende kunder.

PostNord tilbyder en række tjenester, som præcist og omkostningseffektivt markedsfører produkter og tjenesteydelser. PostNord hjælper kunder med at effektivisere kampagner med en målrettet indsats, inden de sættes i gang, og følger efterfølgende op med måling og analyse af kampagnerne.

Koncernen samarbejder også med andre medieaktører og bistår kunder med at gennemføre koordinerede kampagner i flere medier samtidig.

Førende aktør inden for logistiktjenester til,fra og inden for Norden

PostNord hører til Nordens førende logistikvirksomheder. Virksomhederne kan takket være PostNord nå ud til25 millioner indbyggere og to millioner virksomheder hver eneste arbejdsdag. Hver arbejdsdag leverer koncernen næsten 400.000 pakker og 11.000 paller til tilfredse virksomhedskunder i Norden.

PostNord tilbyder desuden en lang række andre logistikløsninger inden for stykgods, bud- og kurertjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og partifragt, som betyder, at kunderne får sikre og hurtige transporter.

PostNord har Nordens største og mest finmaskede distributionsnetværk – ingen anden aktør har flere og lige så markedsdækkende terminaler og servicesteder i denne del af verden. PostNord råder desuden over logistikinfrastruktur i Tyskland og har indgået partnerskab med Europas største pakkenetværk, DPD, for hermed at kunne bistå kunderne med logistikflowet til og fra Norden.

PostNords servicenetværk

1) Inkluderer erhvervspostcentre (Företagscenter) og postbutikker (postombud) i Sverige.

Den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden

PostNord tilbyder et komplet nordisk sortiment af tjenesteydelser med en række tjenester inden for markedsføring, distribution og advisering, som gør den e-handlendes hverdag enklere.

Med Nordens vidastevidaste distributionsnetværk bringer PostNord e-handelsvirksomhederne og kunderne tættere på hinanden.