<_Bind_pageid />

PostNord Annual Report 2011

 

 • Leading supplier of business communication in the Nordic region.
 • Mail operator for all of Denmark and all of Sweden.
 • One of the largest operators in Nordic advertising markets.
 • The strongest business partner for Nordic e-commerce.
 • A leading provider of logistics services to, from and within the Nordic region.

Introduction

 • +
  x

  +Sweden

  Net sales 2011:SEK 22,217m

  Average number of employees 2011:24,541

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Denmark

  Net sales 2011:SEK 11,973m

  Average number of employees 2011:15,138

  Logotyp PostNord Logotyp Posten Danmark Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Norway

  Net sales 2011:SEK 3,581m

  Average number of employees 2011:1,120

  Logotyp PostNord Logotyp Tollpost Globe Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Finland

  Net sales 2011:SEK 601m

  Average number of employees 2011:264

  Logotyp PostNord Logotyp Strålfors
 • +
  x

  +Other countries

  Net sales 2011:SEK 1,368m

  Average number of employees 2011:651

  Logotyp PostNord Logotyp DPD Logotyp Direct Link Logotyp Strålfors

PostNord in brief

 • PostNord AB, formerly Posten Norden AB, was formed through the merger of Post Danmark A/S and Posten AB in 2009.
 • We offer communication and logistics solutions to, from and within the Nordic region.
 • In 2011 PostNord had net sales of approximately SEK 39 billion and over 40,000 employees.
 • The parent company, PostNord AB, which owns Post Danmark A/S and Posten AB, is a Swedish public company owned 40% by the Danish state and 60% by the Swedish state. Votes are allocated 50/50 between the owners.
 • Operating activities are run in business area Breve Danmark, business area Meddelande Sverige, business area Logistics and Strålfors.
Market presence
 • Net sales 2011

  Net sales 2011
 • Average number of employees 2011

  Average number of employees 2011
PostNord is
 • Leading supplier of business communication in the Nordic region.
 • Mail operator for all of Denmark and all of Sweden.
 • One of the largest operators in Nordic advertising markets.
 • A leading provider of logistics services to, from and within the Nordic region.
 • The strongest business partner for Nordic e-commerce.

PostNord’s performance in 2011

 • Net sales totaled SEK 39,466m (41,669).
 • Operating profit (EBIT) totaled SEK 1,571m (1,375).
 • Net profit totaled SEK 1,225m (1,031).
 • Operating margin (EBIT) was 4.0 (3.3) %.
 • The Board proposes a dividend of SEK 368m (1,000).

Net sales and operating profit

Net sales and operating profit

Operating margin

Operating margin
Financial development
SEKm, unless otherwise specified Jan-Dec
2011
Jan-Dec
2010
Change
Income statement                                             

Net sales 39,466 41,669 -2,203 -5%
Other income 274 289 -15 -5%
Income 39,740 41,958 -2,218 -5%
Operating expenses -36,501 -38,672 2,171 -6%
Participations in the earnings of associated companies -2 6 -8 >100%
Operating profit (EBITDA) 3,237 3,292 -55 -2%
Depreciation and impairments -1,666 -1,917 251 -13%
Operating profit (EBIT) 1,571 1,375 196 14%
Net financial items 100 -27 127 >100%
Profit before tax 1,671 1,348 323 24%
Tax -446 -317 -129 41%
Net profit 1,225 1,031 194 19%

Financial positionCash and cash equivalents, end of period 2,107 3,640 -1,533 -42%
Equity, end of period 11,930 11,753 177 2%
Net debt 578 -728 1,306 >100%

Key ratiosOperations margin (EBITDA), % 8.1 7.8

Operating margin (EBITDA), excl. restructuring costs, % 8.4 8.6

Operating margin (EBIT), % 4.0 3.3

Operating margin (EBIT), excl. restructuring costs, % 4.2 4.2

Earnings per share, SEK 0.61 0.51 0.10
Net debt/EBITDA, times 0.18 -0.22 0.40
Equity-Assets ratio, end of period, % 47 46 1
ROE, rolling 12-month, % 10 8

Average number of employees 41,714 44,060 -2,346 -5%

PostNord Annual Report 2011

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2011 minskade med 5% till 39 466 (41 669) MSEK. Pris- och volymförändringen uppgick till -3% och var främst hänförlig till konkurrensen från digitala alternativ samt till en svag dansk ekonomi.

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 38 167 (40 589) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade kostnaderna med 3%. Förändringen var hänförlig till kostnadsanpassningar till minskade volymer för brev och avser främst lägre personalkostnader till följd av en minskning av medelantalet anställda med 5%.

Rörelseresultatet uppgick till 1 571 (1 375) MSEK och rörelsemarginalen till 4,0 (3,3)%. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 10%. Strukturförändringarna avsåg omstruktureringskostnader om 88 (407) MSEK samt effekter av förvärv och avyttring av verksamheter med 94 MSEK.

Finansnettot uppgick till 100 (-27) MSEK. Förändringen förklaras av ökad avkastning på placeringar. Skatten uppgick till 446 (317) MSEK.

Periodens resultat uppgick till 1 225 (1 031) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,61 (0,51) kronor.

Nettoomsättning


2011 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Breve Danmark 9 347 10 882 -14%
-5% -9%
2 455 2724 -10%
-1% -9%
Meddelande Sverige 15 220 15 554 -2%
0% -2%
4 130 4189 -1%
0% -1%
Logistik 12 450 12 423 0% 2% -2% 0%
3 415 3284 4% 4% 0% -1%
Strålfors 3 048 3 391 -10% -6% -2% -1%
714 845 -16% -16% 0% 0%
Övrigt och elimineringar -599 -581
-186 -171PostNord-koncernen 39 466 41 669 -5% 0% -2% -3%
10 528 10871 -3% 0% 0% -3%

Rörelseresultat


2011 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Okt-dec 2011 Okt-dec 2010 Förändring Struktur Valuta Förändring exkl struktur & valuta
Breve Danmark
641 -286 -45%

-241 -37% 148 60 89 >100%

14 9%
Meddelande Sverige
879 11 1%

-196 -20% 384 218 166 76%

-74 -24%
Logistik
139 130 94%

42 20% 130 61 69 >100%

-15 -11%
Strålfors
-170 94 55%

-2 -3% -3 -128 125 98%

23 46%
Övrigt och elimineringar
-114 247  

216   -14 -79 64


57
PostNord-koncernen
1 375 196 14%

-181 -10% 645 132 513 >100%

4 1%

Message from the President and CEO

PostNords CEO Lars Idermark
The new corporate strategy involves the repositioning of PostNord to meet communication market demands and to grow in the Nordic logistics market.
Read the CEO statement

Business operations

Business area
Breve Danmark (mail)

Breve Danmark delivers distribution solutions in the Danish communication market. The business area offers mail, direct mail and newspaper services, facility services and drop off and collection of private parcels.

Business area
Meddelande Sverige (mail)

Meddelande Sverige delivers distribution solutions in the Swedish communication market. The business area offers mail, direct mail and newspaper services, drop off and collection of private parcels and other distribution services.

Business area
Logistics

Through business area Logistics, PostNord is a leading operator on the Nordic logistics market, offering a Nordic-wide distribution network. The business area runs operations in parcel, pallet and mixed cargo groupage as well as delivery, express, third-party logistics, in-night freight forwarding and consignment freight.


Strålfors

Strålfors develops, produces and delivers systems, services and products for efficient business communication. Strålfors leads its field in the Nordic region. The company has operations in the Nordic region and several other European countries.

External net sales

External net sales

Average number of employees

Average number of employees