<_Bind_pageid />

Affärsverksamheter

Affärsområde Breve Danmark

Breve Danmark levererar distributionslösningar på den danska kommunikationsmarknaden. Affärsområdet erbjuder brev-, direktreklam- och tidningstjänster, tjänster inom facility services samt in- och utlämning av paket för privatmarknaden.

Andel av extern nettoomsättning

Affärsområde Meddelande Sverige

Meddelande Sverige levererar distributionslösningar på den svenska kommunikationsmarknaden. Affärsområdet erbjuder brev-, direktreklam- och tidningstjänster, in- och utlämning av paket för privatmarknaden samt andra distributionstjänster.

Affärsområde Logistik

Genom affärsområde Logistik är PostNord en ledande aktör på den nordiska logistikmarknaden och erbjuder ett heltäckande nordiskt distributionsnät. Affärsområdet bedriver verksamhet inom paket, pall och styckegods samt inom bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt.

Strålfors

Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation. Strålfors är en ledande aktör inom sitt område i Norden. Företaget har verksamhet i Norden och ett antal andra europeiska länder.