<_Bind_pageid />

Hållbarhetsredovisning

I täten för hållbar utveckling i branschen

Som det ledande kommunikations- och logistikföretaget i Norden har vi ett stort ansvar. Vår verksamhet bygger på transporter och vi arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöbelastning. Vår långsiktiga målsättning är att minska koncernens koldioxidutsläpp med 40 procent mellan 2009 och 2020.

Vi upprätthåller den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Tillgänglighet är viktigt för våra kunder och därmed för oss. Vi fortsätter att förbättra vårt utlämningsnät som redan idag är det största i Norden.

Vi utmanas av de förändringar som sker i branschen. Vår plan för de närmsta åren är att ställa om verksamheten för förbättrad effektivitet och lönsamhet för att därmed möjliggöra fortsatt god service och utveckling av kommunikations- och logistiklösningar i världsklass. Som en av Nordens största arbetsgivare kommer vi att ta ett fortsatt socialt ansvar för våra medarbetare. En god dialog med nyckelintressenter är en förutsättning för att PostNord fortsatt ska kunna skapa värde för kunder, ägare, anställda och övriga intressenter.

Om redovisningen

Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0, tillämpningsnivå C+. Hållbarhetsredovisningen har fastställts av PostNords styrelse den 22 februari 2012. Ernst & Young AB har översiktligt granskat PostNords hållbarhetsredovisning för 2011 och bekräftat att den har upprättats enligt Global Reporting Initiatives tillämpningsnivå C+. En korsreferenstabell enligt GRI finns på koncernens hemsida.