PostNord Årsrapport 2012

PostNord i få ord

PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Vi tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. PostNord havde i 2012 en nettoomsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere.

Koncernens moderselskab, PostNord AB, er et svensk aktieselskab (publikt bolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors.

 • Nettoomsætning, 2012

  Nettoomsætning 2012
 • Gennemsnitligt antal ansatte, 2012

  Gennemsnitligt antal ansatte 2012
 • 11millioner breve
 • 400tusind pakker
 • 11tusind godspaller
til 25 millioner borgere og
Den administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark om 2012

Vigtige begivenheder i 2012

 • Fortsat implementering af koncernstrategien Roadmap PostNord 2015.
 • Effektiviseringer inden for Mail og en justeret overskudsgrad på 5,6 procent – på trods af kraftige fald i mængderne.
 • Løbende etablering af ny terminalstruktur i Sverige.
 • Forbedring af den samlede leveringskvalitet for dag til dag-befordring af A-breve.
 • Lønsom vækst i Logistik – vores logistiktjenester udgør nu 34 procent af nettoomsætningen.
 • Erhvervelse af Green Cargo Logistics, Harlem Transport, Byrknes Auto, Svensk Morgondistribution og Distribution Services.
 • Turn around i Strålfors – nu vendt til lønsomhed.
 • CO2-udledningen faldt med 5 procent.
Postbil


 • Nå ud til din modtager.
 • I rette tid.
 • Sikkert og effektivt.
Forretnings- kommunikation som rammer plet

Effektiv kommunikation foregår altid på modtagerens betingelser. Vi tilbyder de effektive løsninger til både fysisk og digital kommunikation med kunderne.

Markeds- unikation som skaber merværdi

PostNord er blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden. Vi har kompetencerne og ressourcerne inden for direct marketing. Vi ved, hvordan produkter og tjenesteydelser markedsføres så effektivt som muligt.

Postservice i verdensklasse

Vi tilbyder postservice af høj kvalitet og den måske bedste tilgængelighed i Europa – til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Logistikløsninger i særklasse

PostNord er en af Nordens førende logistikvirksomheder. Vi tager ansvar for dine leverancer. Lette og tunge – hele vejen og i hele verden.

Leverancer til døren og pålidelig varedistribution

Et godt produkt er ikke meget værd, hvis det ikke kommer frem i rette tid. Vi garanterer en tryg og sikker leverance til vores kunder.

Den stærkeste e-handels- partnern

PostNord tilbyder et bredt sortiment af tjenesteydelser inden for e-handel. Vores 4.879 udleveringssteder og vores brevomdeling er en uovertruffen kombination. Vi har den bedste leverancedækning i Norden.

votes

Sagt om PostNord

Voksende e-handel

case ”Levering og returnering uden omkostninger er en vigtig del af vores virksomhedsfilosofi. Det betyder, at et velfungerende samarbejde med den rigtige logistikpartner er en vigtig og uomtvistelig del af Zalandos forpligtelser over for kunderne. Vi har med PostNord fundet den mest optimale løsning til vores kunder på det nordiske marked.”

Michael Lindskog, det tyska e-handelsvirksomhed Zalandos repræsentant i Norden. hand

Smart forretningskommunikation

case ”Vi indførte en ny fakturatype, og det genererede en 20–30% højere betalingsvilje hos modtagerne. Der er ingen tvivl om, at kunderne forstår, at det er en faktura – men samtidig er de blevet mere villige til at betale end før.”

Peter Ahnell, DNB Finans. hand

Outsourcing, logistik

case ”Apotek Hjärtats interne vareforsyning har til formål at sikre, at vores kunder altid modtager deres lægemidler rettidigt. Det er afgørende for os, at vores logistikpartner har samme kundefokus som os, så vi har mulighed for at tilbyde daglige leverancer til alle vores apoteker inden for 24 timer – og med den kvalitet, som kræves ved transport af lægemidler.”

Anders Nyberg, adm. direktør, Apotek Hjärtat. hand

Direct marketing med effekt

case ”Vi samarbejdede med Posten for at udvikle et tilbud, som kunne kombinere fysisk og digital markedsføring – på basis af vores egen markedsplan. Formålet var at tiltrække flere besøgende til vores butikker og øge salget – og det lykkedes. Vi har haft stor gavn af at sammenknytte direct marketing og søgeordsoptimering, og det er en kombination, vi vil udnytte endnu mere fremover.”

Olof Fransson, adm. direktør i Biltema. hand

Vores rejse.

Vi var fra starten to nationale postoperatører med aktiviteter på to monopolstyrede markeder. I dag er PostNord en virksomhed, som agerer på en international, konkurrencepræget arena.

Vi udøver vores aktiviteter midt i et paradigmeskifte. Digitaliseringen skaber nye kommunikationsmuligheder. Brevmængderne falder, og handlen bliver mere og mere grænseløs. De internationale transporter er stigende, og der er fokus på miljøkrav.

Disse strukturelle forandringer har allerede ændret forudsætningerne radikalt for vores virksomhed, og sådan vil det også være i årene fremover. Det giver udfordringer, men også nye muligheder for PostNord.

Vores værdier.

Du skal kunne nå ud til din modtager. I rette tid. Sikkert og effektivt. Det er det, vi brænder for, og vi går aldrig på kompromis, når det drejer sig om at udføre vores opgaver og forbedre vores tjenesteydelser. Vi har en række ledestjerner, som anviser retningen for, hvad vi ønsker at tilbyde vores kunder, og hvordan vi skal udvikle os fremover.

PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Vi har den bedste tilgængelighed på markedet, og vi er lydhøre over for vores kunders holdninger.

PostNord er kundernes forretningspartner, og vi hjælper kunderne med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Desuden arbejder vi målrettet på at reducere vores egen og dermed vores kunders klimapåvirkning.

Vi er kundernes pålidelige, tilgæng- elige og miljørigtige forretningspartner inden for kommunikation og logistik.

Vores virksomheder

Mail
Tjenesteydelser inden for kommunikation til virksomheder og private.
Distribuerer 7 mia. breve og andre forsendelser pr. år.

Nettoomsætning:

23.164 mio. SEK

Overskudsgrad1):

3,0% / 5,6%

Gennemsnitligt antal ansatte:

30.207
1)

Består af indregnet overskudsgrad/justeret over- skudsgrad (ekskl. omstruktureringsomkostninger og engangseffekter).

Logistik
Logistiske tjenesteydelser i forbindelse med strømmene til, fra og inden for Norden.
Distribuerer 100 mio. pakker og 3 mio. paller pr. år.

Nettoomsætning:

13.426 mio. SEK

Overskudsgrad1):

0,8% / 1,9%

Gennemsnitligt antal ansatte:

6.718
Strålfors
Kommunikationsløsninger til virksomheder med store kundebaser.
Producerer 886 mio. digitale og fysiske forsendelser pr. år.

Nettoomsætning:

2.665 mio. SEK

Overskudsgrad1):

neg / 2,9%

Gennemsnitligt antal ansatte:

1.509