HR

Bæredygtige aktiviteter skaber bæredygtige forretninger

Vi skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter, når vi effektivt håndterer og distribuerer fysiske og digitale forsendelser.

Med en åben dialog med interessenterne sikrer vi, at vi udvikler vores tilbudspalette og vores virksomhed i den rigtige retning.

5% lavere CO2-udledninger
5.050 antallet elkøretøjer, 2012
im Den administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark om 2012

Vigtige begivenheder i 2012

  • Fortsat implementering af koncernstrategien Roadmap PostNord 2015. Målsætningen med strategien er at repositionere virksomheden i forhold til markedsudviklingen, sikre lønsomhed inden for Mail og generere fortsat ekspansion inden for Logistik.
  • CO2-udledningen fra PostNords virksomhed reduceredes med 5% sammenholdt med året før.
  • SEK 65 mio. blev øremærket til koncernens klimafond.
  • Medarbejderindeks (MIX) og lederskabsindeks (LIX) steg til hhv. 63 (57)% og 65 (59)%.
  • Leveringskvaliteten for A-breve (fra dag til dag) i Sverige og Danmark var på til hhv. 95,4 (94,7)% og 93,5 (94,0)%.
  • Fortsatte investeringer i terminalstrukturen. Investeringerne indebærer øget fleksibilitet, effektivitet og lønsomhed og skaber forudsætninger for at reducere i CO2-udledningen.

Sagt om PostNord

Sundere medarbejdere

case "Det handler om at skabe opmærksomhed om sygefraværet og tydeliggøre, at man følger op. Det er min erfaring, at sygefraværet kan reduceres, bare ved at man taler om det. Med HälsoSAM blev der skabt opmærksomhed om korttidssygefravær og betydningen af at blive set."

Malin Schiller, Produktionschef i Göteborg (Masthuggets utdelningsområde) hand

Flere elkøretøjer

case "Investeringerne i elkøretøjer er en meget vigtig del af udviklingen af PostNords køretøjsflåde. El-køretøjer er støjsvage, neutrale for nærmiljøet og en betydelig arbejdsmiljømæssig forbedring. Det er endvidere vores foreløbige erfaring, at vores medarbejdere i meget høj grad motiveres af at bidrage til at etablere en grønnere distribution."

Martin von Horsten, Distributionschef i Post Danmark hand

Medarbejderstyret energibesparelse

case "Det er ikke så tit, det sker, at man ved hjælp af en kampagne er i stand til at nedbringe energiforbruget med 20%. Kampagnen viser, at en stærk virksomhed med engagerede medarbejdere kan gøre en stor forskel for miljøet."

Thomas Nissen, Afdelingsleder Facility Management hand

Vores rolle.

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Som ansvarlig for posttjenesterne i Sverige og Danmark løser vi bl.a. vigtige samfundsopgaver. Vi er også den førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden og en af de største logistikaktører i regionen.

Alle hverdage omdeler vi ca. 11 millioner breve, omkring 400.000 pakker og godt 11.000 paller med gods. Vi fører en tæt dialog med vores kunder for hele tiden at kunne gennemføre forbedringer og tilbyde løsninger, som styrker deres konkurrenceevne.

Vores ansvar.

PostNords aktive arbejde med kvalitets- og miljøspørgsmål skaber værdi for vores kunder, ejere og andre interessenter og øger deres tillid til os som aktør. Et godt lederskab og engagerede medarbejdere forbedrer vores forudsætninger for at blive ved med at levere kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. Samtidig er det også afgørende for, at vi kan skabe nye forretninger.

PostNords virksomhed er baseret på transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Forbruger vi mindre brændstof, reducerer vi også vores omkostninger og styrker vores konkurrenceevne – samtidigt med at vi reducerer vores miljøpåvirkning.