Note 10 Skat

SEK mio. 2012 2011
Aktuel skat –119 –114
Udskudt skat

Ændringer, udskudt skat på materiale aktiver 40 –100
Midlertidige forskelle i balanceposter –65 –358
Ændringer, udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud 21 126
I alt –4 –332
I alt, skat –123 –446

2012 2011
Afstemning af effektiv skattesats % SEK mio. % SEK mio.
Resultat før skat 26,3 380 26,3 1.671
Skat iflg. gældende skattesats for moderselskabet
–100
–439
Ikke-fradragsberettigede omkostninger
–100
–22
Ikke-skattepligtige indtægter
144
44
Effekt af ikke-aktiveret underskud, som er indregnet i året
–8

Skat, som vedrører tidligere år
–5

Nedskrivning af tidligere aktiverede uudnyttede skattemæssige underskud
–31
–25
Effekt af ændrede skattesatser og indførelse af nye skatter
6

Effekt af ændrede skattesatser i udenlandske selskaber
–4
1
Andet
–25
–5
I alt
–123
–446

Ikke-aktiverede, uudnyttede skattemæssige underskud vedrører aktiviteter både i Sverige og udlandet.