Note 11 Andele i associerede virksomheder og joint ventures

Andele i associerede virksomheder

Post Danmark ejede ved regnskabsårets afslutning kapitalandele i den associerede virksomhed e-Boks A/S til en værdi af SEK 79 mio (88 mio.). Selskabet e-Boks A/S har hovedsæde i Ballerup i Danmark og ejes 50%.

Andele i joint ventures

Strålfors Tandsbyn AB ejer 50% af selskabet Tand 2:103 Fastighets AB i Östersund, Sverige. Den regnskabsmæssige værdi i PostNord var ved årets udgang SEK 0,4 mio. (0,5 mio.).