Note 18 Varebeholdninger

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Handelsvarer mm. 101 125
Råvarer 91 93
I alt 192 218

Størstedelen af de råvarer og handelsvarer, som er på varelager, findes hos Strålfors.

Nedskrivning af lager har i 2012 udgjort SEK 1 mio. (0 mio.). Om-kostningerne for solgte varer har i 2012 udgjort SEK 1.117 mio. (1.192) mio.