Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter

SEK mio. 31 dec 2012 31 dec 2011
Tilgodehavende renteindtægter 2 8
Tilgodehavende porto 107 115
Tilgodehavende provisionsindtægter 1
Forudbetalt leje 242 264
Forudbetalte forsikringspræmier 24 4
Forudbetalt løn 148 175
Terminalafgifter 282 265
Valutaterminskontrakter 5 14
Andre poster 311 360
Ultimobalance 1.122 1.205