Note 27 Investeringsforpligtelser

Pr. 31. december 2012 havde PostNord-koncernen indgået aftaler om anskaffelse af materielle aktiver. Beløbet udgjorde SEK 510 mio. (379 mio.) og omfattede primært sorteringsudstyr og køretøjer. SEK 361 mio. udgjorde investeringsforpligtelser i forbindelse med den nye terminalstruktur i Meddelande Sverige.