Note 28 Pengestrømsopgørelse, renter

I pengestrømmen fra driftsaktiviteter indgår modtagne renter på SEK 54 mio. (59 mio.) og betalte renter på SEK 104 mio. (57 mio.).