Note 32 Efterfølgende begivenheder

Den 1. januar 2013er der indført nye regnskabsregler i henhold til IAS 19, hvilket bl.a. påvirker koncernens egenkapital og gældsætning. De finansielle effekter af de nye regler fremgår af note 1: Regnskabspraksis s. 65.

Den 21. januar 2013blev Finn Hansen udpeget som ny HR-direktør og indgår dermed i koncernens direktion, ligesom han fortsat er medlem af koncernledelsen.

Den 8. februar 2013 meddelte Fritz H. Schur, at han ikke ønsker at modtage genvalg til bestyrelsen for PostNord.

Den 15. februar 2013 frikendte Højesteret i Danmark Post Danmark A/S i en sag mod konkurrencemyndighederne om misbrug af dominerende stilling på markedet for adresseløse forsendelser. PostNordforventer, at en sag om erstatningskrav mod Post Danmark vil blive opgivet som følge af dommen.