Totalindkomstopgørelse

SEK mio.
2012 2011
Periodens resultat
2.475 990
PERIODENS SAMLEDE RESULTAT
2.475 990