PostNord i korthet

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Vi erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. 2012 hade PostNord en nettoomsättning på 39 Mdr SEK och 40 000 medarbetare.

Koncernens moderbolag, PostNord AB, ägare till Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 40% av den danska staten och till 60% av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. Den operativa verksamheten bedrivs inom tre områden; Mail (affärsområdena Breve Danmark och Meddelande Sverige), Logistics och Strålfors.

 • Nettoomsättning 2012

  Nettoomsättning år 2012
 • Medelantal anställda 2012

  Medelantal anställda år 2012
 • 11miljoner brev
 • 400tusen paket
 • 11tusen godspallar
till 25
miljoner invånare och
2
varje arbetsdag
VD och koncernchef Lars Idermark om 2012

Viktiga händelser 2012

 • Fortsatt implementering av koncernstrategin Roadmap PostNord 2015.
 • Effektiviseringar inom Mail – justerad rörelsemarginal om 5,6 procent, trots kraftiga volymfall.
 • Fortsatt etablering av ny terminalstruktur i Sverige.
 • Ökning av den totala leveranskvaliteten för övernattbefordran av 1:a-klassbrev.
 • Tillväxt under lönsamhet för Logistik – logistiktjänster svarar nu för 34 procent av nettoomsättningen.
 • Förvärv av Green Cargo Logistics, Harlem Transport, Byrknes Auto, Svensk Morgondistribution och Distribution Services.
 • Turn around Strålfors – vändning till lönsamhet.
 • Koldioxidutsläppen minskade med 5 procent.
Postbil


 • Nå din mottagare.
 • I rätt tid.
 • Säkert och effektivt.
Affärs- kommunikation som träffar rätt

Effektiv kommunikation sker alltid på mottagarens villkor. Vi har de effektiva lösningarna. För såväl fysisk som digital kommunikation med kunderna.

Marknadskomm- unikation som skapar mervärde

PostNord är en av de största aktörerna på reklammarknaden i Norden. Vi har kunnandet och resurserna inom direkt- marknadsföring. Vi vet hur produkter och tjänster marknadsförs mest effektivt.

Postservice i världsklass

Vi erbjuder postservice med hög kvalitet och den kanske bästa tillgängligheten i Europa, till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Logistiklösningar i särklass

PostNord är ett av Nordens ledande logistikföretag. Vi tar ansvar för dina leveranser. Lätt eller tungt, hela vägen och i hela världen.

Hemleveranser och varudistri- bution att lita på

En bra produkt är inte mycket värd om den inte kommer fram i tid. Vi garanterar en trygg och säker leverans för våra kunder.

Den starkaste e-handels- partnern

PostNord har ett brett tjänsteutbud för e-handeln. Våra 4 879 utlämningsställen och vår brevbäring är en oslagbar kombination. Vi har den bästa leveranstäckningen i Norden.

votes

Röster om PostNord

Växande e-handel

case "Den kostnadsfria leveransen och returen är en viktig del av vår företagsfilosofi. Därmed är ett väl fungerande samarbete med rätt logistikpartner en väsentlig och oundviklig del av Zalandos värdelöfte. Med PostNord har vi hittat den bästa lösningen för våra kunder på den nordiska marknaden.”

Michael Lindskog, det tyska e-handelsföretaget Zalandos representant i Norden. hand

Smart affärskommunikation

case "Vi införde en ny typ av faktura som genererade 20-30 procent högre betalningsvilja hos mottagarna. Det råder ingen tvekan om att kunderna förstår att det är en faktura, men samtidigt är de nu mer villiga än tidigare att betala."

Peter Ahnell, DNB Finans. hand

Outsourcing logistik

case "Apotek Hjärtats egen varuförsörjning syftar till att våra kunder alltid ska få sina läkemedel i rätt tid. För oss är det avgörande att vår logistikpartner har samma kundfokus som vi, med möjlighet till dagliga leveranser till alla våra apotek inom 24 timmar och med den kvalitet som krävs vid transport av läkemedel.”

Anders Nyberg, VD Apotek Hjärtat. hand

Direktmarknadsföring med effekt

case "Vi samarbetade med Posten för att utveckla ett erbjudande som kombinerade fysisk och digital marknadsföring, utifrån vår egen marknadsplan. Syftet var att attrahera fler besökare till våra butiker och öka försäljningen – vilket också blev resultatet. Nyttan i kopplingen mellan direktmarknadsföring och sökordsoptimering är stark och vi kommer att utnyttja kombinationen mer framöver."

Olof Fransson, VD på Biltema hand

Vår resa.

Ursprungligen var vi två nationella postoperatörer verksamma på två monopolmarknader. Idag är PostNord ett nordiskt tjänsteföretag som agerar på en internationell och konkurrensutsatt arena.

Vi verkar mitt i ett paradigmskifte. Digitaliseringen skapar nya kommunikationsmöjligheter. Brevvolymerna minskar och handeln blir alltmer gränslös. De internationella transporterna ökar och miljökraven står i fokus.

Dessa strukturella förändringar har redan radikalt förändrat förutsättningarna för vår verksamhet och kommer att fortsätta att göra det. Det innebär utmaningar, men också nya möjligheter för PostNord.

Våra värderingar.

Du ska kunna nå din mottagare. I rätt tid. Säkert och effektivt. Det är det vi brinner för och vi slår oss aldrig till ro när det handlar om att utföra vårt uppdrag och förbättra våra tjänster. Vi har ett antal ledstjärnor som pekar ut riktningen för vad vi vill ge våra kunder och hur vi vill fortsätta utvecklas.

PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt plats. Vi har den bästa tillgängligheten på marknaden och vi lyssnar på våra kunders synpunkter.

PostNord är en affärspartner till kunderna och vi hjälper dem att lösa sina utmaningar inom kommunikation och logistik. Vi arbetar dessutom målmedvetet för att minska vår egen och därmed våra kunders klimatpåverkan.

Vi är den pålitliga, tillgängliga och miljöriktiga affärspartnern inom kommunikation och logistik.

Våra verksamheter

Mail
Kommunikationstjänster för företags- och privatmarknad.
Distribuerar 7 miljarder brev och övriga försändelser per år.

Nettoomsättning:

23 164 MSEK

Rörelsemarginal1):

3,0% / 5,6%

Medelantal anställda:

30 207
1)

Avser redovisad rörelsemarginal/justerad rörelsemarginal (exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter).

Logistik
Logistiktjänster för flöden till, från och inom Norden.
Distribuerar 100 miljoner paket och 3 miljoner pallar per år.

Nettoomsättning:

13 426 MSEK

Rörelsemarginal1):

0,8% / 1,9%

Medelantal anställda:

6 718
Strålfors
Kommunikationslösningar för företag med stora kundbaser.
Producerar 886 miljoner digitala och fysiska utskick per år.

Nettoomsättning:

2 665 MSEK

Rörelsemarginal1):

neg / 2,9%

Medelantal anställda:

1 509