Præsentation af PostNord

PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi er førende inden for vores område i regionen og møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors.

PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab (publikt aktiebolag) med hovedkontor i Solna. PostNord ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere.

Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors.

PostNord havde i 2013 en nettoomsætning på cirka SEK 40 mia. og 39.000 medarbejdere.

I 2013 leverede PostNord
5,9 milliarder
breve og andre forsendelser

110 millioner
pakker

2,5 milliarder
kilo gods

til Nordens 25 millioner borgere
og 2 millioner virksomheder

Nettoomsætning

Overskudsgrad

Nettoomsætning 2013 – Forretningsområde1)

Indtægter 2013 – Land

Gennemsnitligt antal ansatte 2013 – Land

Nettoomsætning 2013 – Privat- og virksomhedskunder

Samlet antal brev- og pakkemængder

CO2-udledninger3)

Vigtige begivenheder i 2013

  • Koncernens driftsresultat forbedret.
  • Kraftig e-handelsvækst i Norden – øgede pakkemængder.
  • Fortsat vækst i Logistik, hvilket skyldes både erhvervelser og organisk vækst.
  • Fortsatte effektiviseringer i Mail.
  • Start af aktiviteter i nye terminaler i Sverige.
  • CO2-udledningerne faldt med 6 procent.
  • Udvikling af koncernens strategi – e-handlen prioriteret.
  • Ny organisation og ny varemærkestruktur fra 2014.
Forbedret resultat og mere klar fremtidig kurs

Sådan møder vi vores kunder

Forretningsområde Varemærker Tjenesteydelser Kernekunder Markeder
Breve
Danmark
Mail
Meddelande
Sverige

Post
Kommunikations-
tjenester
Virksomheder
Private
Danmark
Sverige
Logistik
Logistikløsninger Virksomheder
Private
Norden
Strålfors
Kommunikations-
tjenester til
virksomheder med
store kundebaser
Virksomheder Norden
Polen
Storbritannien
Frankrig
Læs om PostNords varemærkestruktur