Bæredygtighed i styringsmodellen

PostNord skal skabe finansiel værdi og samtidig sikre udførelsen af de befordringspligtige postydelser i Sverige og Danmark. Bæredygtighed er integreret i PostNords styringsmodel, og flere af PostNords koncernmål er koblet op på bæredygtighed.

Koncernstrategi for repositionering

PostNords strategi, Roadmap PostNord 2015, indebærer en repositionering af PostNords aktiviteter med henblik på håndtering af forandringer i markedet. Læs mere om PostNords strategi på s. 15–21. Koncernstrategien inkluderer et fortsat kraftigt fokus på arbejdet med bæredygtighed for at sikre en miljørigtig og socialt ansvarlig virksomhed.

PostNords styringsmodel er beskrevet i rapporten om god selskabsledelse på s. 70–86. PostNord anvender den såkaldte EFQM-model (European Foundation of Quality Management) til opfølgning og vurdering af virksomhedsledelsessystemet. Modellen er baseret og tager sigte på værdiskabelse for alle primære interessenter. Modellen tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv i forhold til ledelse og udvikling af virksomheden. Læs mere på s. 73.

Definerede bæredygtighedsmål

PostNords koncernmål inkluderer mål på områderne kvalitet, miljø og medarbejdere. Disse områder er centrale for PostNords fortsatte udvikling. De koncernmål, der er defineret for kvalitet, miljø og medarbejdere, er af Group Executive Team og bestyrelse bedømt som at kunne gøre den største forskel ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Læs mere om koncernmålene på s. 20–21.

Om rapporten

PostNord har udgivet bæredygtighedsrapporter i henhold til GRI, siden koncernen blev dannet i 2009. Bæredygtighedsrapporten 2013 er således koncernens femte bæredygtighedsrapport. Den henvender sig til personer, som ønsker at danne sig et billede af bæredygtighedsarbejdet i det forgangne år og af ambitionerne for fremtiden. Udgangspunktet for bæredygtighedsrapportens indhold har været GRI’s principper for definition af indhold; væsentlighed, kommunikation med interessenter, koncernens rolle i en bæredygtighedssammenhæng samt fuldstændighed. Udgangspunkter for GRI’s principper for definition af indhold; væsentlighed, kommunikation med interessenter, koncernens rolle i en bæredygtighedssammenhæng samt fuldstændighed. Rapporten omfatter vores aktiviteter i Norden, hvis ikke andet er angivet. Det skyldes, at størstedelen af koncernens nettoomsætning og flertallet af vores medarbejdere findes her. Den foregående rapport blev offentliggjort den 20. marts 2013. Information om den anvendte regnskabspraksis og afgrænsninger fremgår af Regnskabspraksis. Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s (GRI's) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering, version 3.0, niveau C+. Bæredygtighedsrapporten omfatter s. 42–69 samt den krydsreferencetabel udarbejdet af GRI, der kan ses på koncernens hjemmeside www.postnord.com.

Bæredygtighedsrapporten blev vedtaget af PostNords bestyrelse den 20. februar 2014. KPMG har gennemgået PostNords bæredygtighedsrapport for 2013. Reviewerklæringen findes på s. 69. KPMG bekræfter også, at PostNords bæredygtighedsrapport opfylder niveau C+ i henhold til GRI.

PostNord har i løbet af efteråret 2013 gennemført en GAP-analyse af PostNords bæredygtighedsrapport og årsrapport efter GRI's retningslinjer, version 4.0 (GRI G4). I foråret 2014 gennemføres en væsentlighedsanalyse.