Note 10 Skat

Note 10 Skat

SEK mio. 2013 2012
Aktuel skat –19 –119
Udskudt skat

Ændringer, udskudt skat på materiale aktiver 15 40
Midlertidige forskelle i balanceposter –200 –62 1)
Ændringer, udskudt skat på uudnyttede skattemæssige underskud 58 21
I alt –127 –1 1)
I alt, skat –146 –120 1)

2013 2012
Afstemning af effektiv skattesats % SEK mio. % SEK mio.
Resultat før skat 22,0 468 26,3 380
Skat iflg. gældende skattesats for moderselskabet
–103
–100
Ikke-fradragsberettigede omkostninger
–66
–100
Ikke-skattepligtige indtægter
82
144
Effekt af ikke-aktiveret underskud, som er indregnet i året
–11
–8
Skat, som vedrører tidligere år
8
–5
Nedskrivning af tidligere aktiverede uudnyttede skattemæssige underskud
–5
–31
Nedskrivning af udskudt skattefordring vedrørende midlertidige forskelle fra tidligere år, ikke udnyttet
–18

Effekt af ændrede skattesatser og indførelse af nye skatter
6
6
Effekt af ændrede skattesatser i udenlandske selskaber
–8
–4
Andet
–31
–22 1)
I alt
–146
–120 1)

1) Er omregnet på grund af ændret IAS 19, Personaleydelser.

Ikke-aktiverede, uudnyttede skattemæssige underskud vedrører aktiviteter både i Sverige og udlandet.