Note 11 Andele i associerede virksomheder og joint ventures

Note 11 Andele i associerede virksomheder og joint ventures

Andele i associerede virksomheder

Post Danmark ejede ved regnskabsårets afslutning kapitalandele i den associerede virksomhed e-Boks A/S til en værdi af SEK 65 mio (79 mio.). Selskabet e-Boks A/S har hovedsæde i Ballerup i Danmark og ejes 50%.

Strålfors Svenska AB erhvervede i efteråret DM-bureauet Friends & Tactics AB, som er et bureau med base i Stockholm og specialiseret i direkte og relationsmarketing. Selskabet ejes af Strålfors Svenska AB med 30% og en bogført værdi ved årets afslutning på SEK 0,4 mio.

Andele i joint ventures

Strålfors Svenska AB ejer 50% af selskabet Tand 2:103 Fastighets AB i Östersund, Sverige. Den regnskabsmæssige værdi i PostNord var ved årets udgang SEK 0,4 mio. (0,4 mio.).