Note 18 Varebeholdninger

Note 18 Varebeholdninger

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Handelsvarer mm. 106 102
Råvarer 121 91
I alt 227 193

Størstedelen af de råvarer og handelsvarer, som er på Varebeholdninger, findes hos Strålfors.

Nedskrivning af lager har i 2013 udgjort SEK 1 mio. (1 mio.).