Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter

Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter

SEK mio. 31 dec 2013 31 dec 2012
Tilgodehavende renteindtægter 30 2
Tilgodehavende porto 102 107
Tilgodehavende provisionsindtægter 2 1
Forudbetalt leje 247 242
Forudbetalte forsikringspræmier 16 24
Forudbetalt løn 150 148
Terminalafgifter 334 282
Valutaterminskontrakter
5
Andre poster 645 311
Ultimobalance 1.526 1.122